Yoga a Flyfitness centrum

Yoga

Je filozoficko-náboženský smer a meditačná prax a teória, pochádzajúca zo starovekej a stredovekej Indie. Je to jedna zo šiestich ortodoxných indických filozofických škôl (daršana). Hlavné poučky sú sformulované v spise Jóga-sútry. Praktiky yogy používa aj budhizmus a džinizmus. Na západe mnohí ľudia pod pojmom yoga chápu len telesné cviky, tzv. ásany, vedúce okrem iného k prečisteniu tela a mysle. Osoba vyznávajúca/praktikujúca yogu sa nazýva jogín alebo jog. Yoga je jeden zo šiestich ortodoxných systémov či škôl staroindickej filozofie (tzv. dáršany daršana v sanskrite znamená filozofia). Hlavným cieľom všetkých ľudských skutkov má byť úplné oslobodenie od hmotnej existencie, smrti a narodenia. Yóga sa cvičí rôznymi spôsobmi, v závislosti od typu školy a pripravenosti žiakov. Cvičenia yogy v zásade majú celostný prístup, ktorý má dostať telo, ducha a dušu súčasne do súladu. Na typickej vyučovacej hodine sa na tento účel používajú krije (rad cvičení) so statickými i dynamickými ásanami, spojené s fázami hlbokého uvoľnenia. Spravidla po úvodnom rozvičení sa pridávajú dychové cvičenia, koncentrácia a meditácie. Účinok yogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník yogy v dennom živote; tým získavame schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne.

 

Účinky yogy:

  • 1. Yoga dáva zdravie: Prostredníctvom yogy možno získať alebo udržať si dobré zdravie. Nemôžeme tvrdiť, že len prostredníctvom yogy dosiahneme dobré zdravie. Yogovými cvičeniami nenahradíme operácie alebo neodstránime mechanické defekty tela, vrodené poruchy, aj keď na druhej strane sa yoga v medicíne využíva (napr. v rehabilitačných postupoch). Sú však aj psychogénne ochorenia, choroby, ktoré si spôsobujeme sami negatívnym myslením, negatívnym prístupom k životu, stresovými situáciami, disharmonickými medziľudskými vzťahmi. Týmto poruchám môžeme predchádzať fyzickými aj mentálnymi cvikmi. Yogovým cvičením môžeme rozšíriť schopnosť ovládať niektoré systémy, ktoré bežne neovládame, pretože pracujú autonómne, mimo našej vôle. Rôzne polohy tela pôsobia na žľazy s vnútornou sekréciou, stimulujú tvorbu hormónov a udržujú nervovú sústavu v bdelom stave. Pránajámou (dýchacími technikami) ovplyvňujeme priaznivo celý telesný metabolizmus a krvný obeh.
  • 2. Yoga rozvíja koncentráciu.
  • 3. Yoga pomáha získať sebadôveru.
  • 4. Yoga pomáha udržiavať fyzickú a psychickú integritu.
  • 5. Yoga zosúlaďuje vnútorné a vonkajšie aktivity v dennom živote.
  • 6. Yoga dáva schopnosť prekonať zlozvyky, pripútanosti, závislosti.
  • 7. Yoga umožňuje sebarealizáciu.

Kontaktujte nás

OD Stred, Kláštorné námestie 64, Malacky
+421 917 100 575
info@yogaflyfitness.sk